For skolen

I en undervisningssituasjon anbefaler vi at spillet gjøres sammen med forarbeid og etterarbeid. Forarbeidet anbefaler vi at går gjennom relevant pensumlitteratur knyttet til kompetansemålet Norsk næringsutvikling 1500 til 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden (Studiespesialisering historie, vg2). Dette kan være skolens lærebok, alternativt er det også tilgjengelig relevante undervisningsopplegg på NDLA Historie. Disse er særlig:

– Globalisering på 1700-tallet

– Handelsforhold på 1700-tallet

– Historie og statistikk

– Forbruk i fortiden

– Styreformer og eneveldet

– Næringslivet i Norge 1500-1800

– Historie + statistikk = sant

 

Etter spillet anbefaler vi at klassen diskuterer erfaringene fra  spillet.  I slutten av Bildepresentasjonen «Perioder og hendelser» er det lagt til  forslag til spørsmål man kan ta utgangspunkt i ved en slik diskusjon.

Merk:
Høsten 2017 vil vi gjerne gjøre en undersøkelse av læringsutbyttet som elever har hatt fra spillet. Vi ber derfor lærere som kjører spillet om å ta kontakt med oss for å få et kort spørreskjema som vi ber om at elevene fyller ut etter spillet.