Privilegert er utviklet av Historisk infrastruktur  i samarbeid med Norsk Lokalhistorisk Institutt. Fagansvarlig er Ragnhild Hutchison, Ph.D. i historie. Amund Pedersen har vært medforfatter. Gaute R. Gunleiksrud har også deltatt i utviklingen av spillet. Layout, illustrasjon og design er gjort av Thomas Sørlie Hansen. Alibier AS har utviklet den grunnleggende spillmekanikken.

Privilegert har vært gjennom mange runder med spilltesting og vi vil takke alle som har vært med på disse. Prosjektet har mottatt støtte fra Proforsk, Forskningsrådet, og bygger på forprosjektet Trelast og Kronen som ble lansert på Forskningsdagene 2016. Privilegert er tilgjengelig på CC-BY-SA lisens.

Kontakt oss på epost: historiskinfrastruktur@gmail.com