Spillet er lagt opp for å kjøres i skolesammenheng, men kan også kjøres av museer og historieinteresserte. For noen kan det også være interessant å kjøre spillet som en samlende aktivitet på arbeidsplassen. Kontakt oss dersom dere vil ha innspill på å kjøre spillet.

Vi kan også kjøre spillet for dere. Kontakt oss i såfall for pris.