For museer

Privilegert egner seg som formidlingsaktivitet ved museer i tilknytning til utstillinger som tar opp den historiske perioden tidlig nytid, særlig med fokus på økonomisk utvikling og næringsutvikling, sosial fordeling, eller nasjonal og internasjonal handel. Dette kan være museenes egne utstillinger, men også vandreutstillingen Det sanselige 1700-tallet. Den kan fritt lastes ned og benyttes av museer og kulturinstitusjoner, og er utviklet av prosjektgruppen Historisk Infrastruktur.

 

På museer kan Privilegert kjøres som aktivitet for ungdom, kanskje først og fremst i forbindelse med skolebesøk. Vi anbefaler da at spillet kombineres med omvisning i en relatert utstilling, og eventuelt forberedende undervisning på skolen (se For skole). Vi vil poengtere at det er viktig å sette av tid til samtale i etterkant av spillet. Dette for at elevene kan diskutere sine erfaringer fra spillet, men også for å knytte disse, og utviklingen i spillet til det faktiske historiske hendelsesforløpet. Samtalen vil gi elevene mulighet til å se sine egne opplevelser i en historisk sammenheng, og forhåpentligvis få en mer erfaringsbaser forståelse av utviklingsprosessene

 

Privilegert kan også avholdes som en aktivitet rettet mot voksne. Dette kan ta form av en ”opplevelseskveld” med f.eks.. et foredrag eller en omvisning i utstilling i forkant av spillet, fulgt av en middag laget med utgangspunkt i matoppskrifter fra 1700-tallet. For museet og kulturinstitusjoner kan vi være behjelpelig med matoppskrifter, innspill og annet. Også for et voksent publikum er det et poeng å avslutte med en samtale om deltagernes erfaringer fra spillet og den faktiske historiske utviklingen.