Et annerledes undervisningsspill

Undervisningspillet Privilegert  handler om økonomisk utviklingen i Norge fra sent 1600-tall til tidlig på 1800-tallet, og i et større perspektiv også grunnleggende økonomiske prosesser. Deltagerne spiller bønder, kjøpmenn, redere og funksjonærer som på ulike måter deltok i trelastnæringen eller fiskeeksporten. Målene deres er at gården, handelshuset eller rederiet klarer seg best mulig over tid. Spillet har tre deler; Østlandet, samt Sørlandet som tar for seg trelasteksporten, og Vestlandet og Nord-Norge som tar for seg fiskeeksporten.*

 

Privilegert er laget for å møte læreplanmål for studiespesialisering i historie på videregående trinn, men kan godt gjøres tverrfaglig med f.eks. matematikk. Privilegert kan også spilles ut av ren historieinteresse og forlystelse. Spillets deler er tilgjengelig på CC-BY-SA lisens.

 

* Det arbeides med en del for Trøndelag med fokus på kobbereksporten.